Home

GerardMijn naam is Gerard J.M.L. Heijnen.

Ik ben in 1961 geboren te Heerlen (L).

In 1981 ben ik begonnen met werken als Verpleegkundige B.

Daardoor kwam ik mensen tegen die met het stervensproces bezig waren en uiteindelijk overleden.

Ik vond het dermate boeiend dat ik in 2010 mij besloot te specialiseren in de Palliatieve verpleegkundige zorg. Toen ik mijn opleiding aan de Radboudacademie te Nijmegen had afgerond werd ik na enkele weken acuut ernstig ziek. De oorzaak hiervan was een bacteriele infectie. Het gevolg was een Septische shock. Ik raakte snel in coma en de verwachting was dat ik diezelfde dag zou komen te overlijden.

Nu, inmiddels drie jaar later, ben ik weer redelijk hersteld. Ik ben dan ook weer aan het werk als Verpleegkundige.

Tijdens het coma heb ik een Bijna Dood Ervaring mogen beleven, een gebeurtenis die mijn leven en dat van mijn gezin totaal heeft veranderd.

Ik zelf vind het een verandering ten goede, ondanks de moeizame weg die ik na de ziekte heb moeten gaan.

Ik wil dan ook de kennis en de beleving van de Bijna Dood Ervaring gebruiken ten behoeve van andere mensen. Ook de kennis die het revalidatieproces mij heeft gebracht, kan wellicht een hulpmiddel zijn voor andere mensen.

Veel mensen die eveneens een Bijna Dood Ervaring hebben doorgemaakt, weten dat ze een taak hebben in dit leven. De kunst is vaak om duidelijk te krijgen wat die taak is.

Mijn taak is het , dat is een weten van binnenuit, om de kennis zoveel mogelijk onder woorden proberen te brengen en andere mensen er deelgenoot van te laten worden.

Ik wil graag mijn eigen Bijna Dood Ervaring en de Bijna Dood Ervaring in het algemeen middels deze site onder de aandacht brengen.

Voor wat mijn eigen BDE betreft, hierover heb ik een boek geschreven, getiteld Voorbij Vandaag.

Ook geef ik lezingen over mijn eigen BDE en alle gevolgen die hij voor mij heeft gehad en nog steeds heeft.

Ik heet U heel erg hartelijk welkom op mijn website,

Gerard J.M.L. Heijnen