Lezingen

 Ik geef  op aanvraag lezingen voor mensen die belangstelling hebben voor Bijna-  Dood-Ervaringen. (BDE)

Binnen de lezingen komen een aantal aspecten aan bod zoals
     -De BDE  in het algemeen, zoals deze wereldwijd   wordt beschreven
     -Mogelijke aanleidingen voor een BDE.
     -Mijn BDE, zoals ik deze ervaren heb.
     -De gevolgen van een BDE in het dagelijks leven.
Lezingen zijn bij voorkeur interactief.
Middels een power-point presentatie en vragen en meningen uit het publiek, is inmiddels gebleken dat het een lezing betreft die zeer de moeite waard is.
Lezingen zijn ook te boeken  via http://www.lezingensite.nl/.
Er zijn nog een aantal lezingen in voorbereiding.
Datum en plaats zullen te zijner tijd  worden bekend gemaakt.