Lid expertgroep FCIC

Sinds 1 Juni 2015 lid van de Stichting FCIC als ervaringsdeskundige.

http://www.fcic.nl

FCIC staat voor  Family and Patient Centered Intensive Care.

Wij zetten ons gezamenlijk in om de impact van opname op de IC te beperken voor (ex-)IC-patiënten en hun naasten, door een platform te bieden voor professionals, wetenschappers en ervaringsdeskundigen.

Een opname op een intensive care (IC) is een ingrijpende gebeurtenis voor de patiënt én voor diens naasten, vaak tot jaren later. De landelijke Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) heeft tot doel de kennis over de psychosociale, cognitieve en fysieke gevolgen van een IC-opname voor de patiënt, zijn familie en naasten te delen en te verspreiden. FCIC beoogt daarmee de impact van een intensive care behandeling in al zijn facetten te beperken.

FCIC betrekt daarbij nadrukkelijk het perspectief van de patiënt en diens naasten vanuit de overtuiging dat dit perspectief onlosmakelijk verbonden is met de medisch-technische en multidisciplinaire zorg in alle fasen van intensieve zorg.

IC-professionals, wetenschappers en ex-IC-patiënten zoeken steeds vaker samenwerking om hun kennis en (patiënt-) ervaring in te zetten om de (psychosociale) uitkomst van een IC-behandeling te verbeteren.

Om deze reden heeft Stichting FCIC drie werkgroepen opgericht:

  1. Nazorg: overgang van IC naar afdeling en na ontslag uit het ziekenhuis
  2. Kinderen van patiënten op de IC
  3. Lotgenotencontact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *