Links

www.vkk.nl

vkk

Een geweldig warme genootschap, waar alle mensen gelijk zijn. Waar wekelijks op zondag een energie wordt opgebouwd, die je aanzet tot denken  en  vooral voelen.

De leidraad is het Geloof, los van de Rooms-Katholieke Kerk.

Een belangrijke leidraad zijn de Nag Hammadi geschriften.

De naam van de Gemeenschap is : Onze Lieve Vrouw en al haar Engelen.

Kijk wat het met U doet.

De VKK hanteert de volgende waarden

 Alle godsdiensten stammen uit dezelfde Bron. De VKK respecteert elke godsdienst.Zij beschouwt de Bijbel en andere heilige geschriften als een inspiratiebron.In elke vrouw en elke man werken spiritueel gezien vrouwelijke en mannelijke aspecten.De VKK hecht aan beiden een gelijkwaardig belang.Mannen en vrouwen hebben binnen de VKK gelijke rechten en plichten.De VKK gebruikt democratische bestuursvormen.De leden van de VKK laten elkaar vrij in hun overtuigingen.

 

Voor mensen die een flinke duw in de goede richting willen na een IC-opname :

https://www.balanstraining.info/

http://www.opeenicliggen.nl/

Een zeer nuttige site voor familie/naasten van IC-patienten.

Met een uitgebreide beschrijving van de consequenties van een IC-opname.

 

 

http://merkawah.nl/

Het Netwerk Nabij-de-Dood-Ervaring NDE/ Netwerk Bijna-DoodErvaring (BDE) zijn naams-aliassen van Stichting Merkawah. Deze stichting werd in 1988 opgericht om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar het verschijnsel ‘bijna-doodervaring, kortweg aangeduid met ‘BDE’.

In de loop van de jaren kwamen we er steeds meer achter dat de term Bijna-DoodErvaring de lading niet dekte. Vandaar dat we beide woorden gaan gebruiken. Netwerk Nabij-de-Dood-Ervaring en Netwerk Bijna-DoodErvaring. Zo zullen we ons ook gaan presenteren….

Ons Netwerk organiseert landelijk en regionaal bijeenkomsten waar BDE’rs elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen uitwisselen.

 

http://pimvanlommel.nl/pim_van_lommel

Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Hij publiceerde diverse artikelen over cardiologie. In 1986 begon hij zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd.

In 2001 publiceerde hij dit onderzoek in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet. Daarnaast werkte hij mee aan verschillende boeken over bijna-dood ervaringen en publiceerde er diverse artikelen over.

In 2007 verscheen zijn boek Eindeloos bewustzijn: een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Het boek is een bestseller. Er zijn inmiddels ruim 100.000 exemplaren van verkocht. Het wordt in verschillende talen vertaald.

Pim van Lommel houdt over de hele wereld lezingen over bijna-dood ervaringen en over de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie. In 2005 ontving hij de Dr. Bruce Greyson Research Award van de International Association of Near-Death Studies. Een jaar later kreeg hij uit handen van de president van India de Life Time Achievement Award op het World Congress on Clinical and Preventive Cardiology.

Pim van Lommel studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en specialiseerde zich in cardiologie.

 

http://timbrepsychologenpraktijk.nl/

Inmiddels werken er binnen Timbre meerdere psychologen met ruime ervaring in het vak. Kenmerkend voor onze manier van werken is dat wij putten uit een breed behandel repertoire. Wij werken niet specifiek volgens een psychologische stroming, maar kijken vooral goed wat bij de cliënt past. Afhankelijk van uw vraag werken wij gericht op het verminderen van de klachten of juist structureel aan persoonlijke ontwikkeling.

De werkwijze die erop gericht is om de beste elementen uit verschillende therapeutische systemen te combineren heet ook wel ‘eclectisch’: wij gebruiken die therapievorm die bij een bepaalde persoon / klacht het meest effectief is. Vanzelfsprekend doen wij dat in overleg met u.

 

www.harmonia-arnhem.nl

Een vereniging van spiritualisten. Mensen die ervan uitgaan dat het leven niet eindigt bij het door ons bekende leven.Deze vereniging houdt bijeenkomsten gedurende het gehele jaar, voor leden en openbare avonden waar iedereen die belangstelling heeft meer dan welkom is.

524583_110479955795353_1639783439_n